Historie

Op 20 juli 1945 om 20.00 uur begon de eerste vergadering van een aantal mensen o.l.v. Adriaan Neven, met als doel een Buurtvereniging op te richten. Men kwam tot het besluit de naam “De Gulden Vrijheid” aan de buurtvereniging te geven en de contributie op 5 cent per week te stellen. Eén van de eerste daden van het negenkoppig bestuur was het houden van een feestavond in de Prinses Julianaschool op 7 maart 1946. Tientallen vergaderingen werden er in de loop der jaren gehouden en jarenlang sloot men ze af met het zingen van het Wilhelmus.

Het eerste bevrijdingsfeest werd in 1946 op 11 mei gehouden. Men wilde uiteraard ook hier wat aan doen en zo werden er voor de kinderen volksspelen op het schoolplein georganiseerd. Dat men zo kort na de bezetting de moeilijke tijden nog niet was vergeten, bleek wel uit de nuttige hoofdprijs: een paar klompen die ook geruild mochten worden voor een zak kolen.

Er werd veel voor de kinderen georganiseerd. Op 27 september 1947 bijvoorbeeld, werd er een goochelaar ingehuurd die in de schuur van J. Oskam zijn voorstelling gaf. De jaarlijkse feestavond groeide ook steeds meer uit tot een steeds groter gebeuren. Daardoor verhuisde men naar de “Grote Boer”. Wat echter niet uitgroeide waren de ledenvergaderingen, die zeer matig bezocht werden en plaatsvonden in de door Anton den Oudsten beschikbaar gestelde schuur. Vanaf 1955 hield men de jaarvergaderingen in de voormalige kantine van Duyvendijk. Tussen 1970 en 1980 zijn er geen jaarvergaderingen meer gehouden.

In 1953 werd het beschikbare geld voor de feestavond, 75 gulden, in een fonds gestort t.b.v. de watersnood. Door deze aderlating noteerde men op 18 september 1953 een saldo van 74 cent in kas.

Door het teruglopen van de kinderspelen besloot men op 11 september 1954 een reisje naar dierentuin Blijdorp te maken, hetgeen goed aanslaat.

1961 werd het jaar van bezuiniging. Besloten werd nog maar 1 kopje koffie te serveren, terwijl enkele jaren later de geld-, en ook de koffiekraan helemaal dicht gedraaid werd.

In 1978 gingen we voor het eerst naar het Amicitia en in 1982 kwamen in en rondom de Prinses Julianaschool de zomerspelen weer uit de kast. Dit bewijst dat er weer volop leven in de buurtbrouwerij zit. Helaas moest in de zomer van 1996 de Pr. Julianaschool, na 122 jaar, haar deuren. De Buurtvereniging heeft hiervan 50 jaar gebruik gemaakt. De plek waar werd vergaderd, gerepeteerd voor de toneelavond, waar de zomerfeesten werden gehouden en daar waar de contacten werden gelegd……

Maar de Buurtvereniging liet zich niet zomaar van de wijs brengen en besloot om samen met leden een eigen feesttent te bouwen. De tent is in 1997 voor het eerst opgezet en zo kon de buurtvereniging hun feesten en activiteiten onderdak geven.

De tent werd ook gebruikt voor het poldertreffen wat in 2002 voor het eerst aan de Hoekseweg plaats vond. Het poldertreffen wordt om het jaar georganiseerd met de buurtvereniging van Schuwacht. Het zomerfeest is inmiddels veranderd in een buurtbarbecue, die juli 2007 voor het eerst plaats vond bij fam. G Reijm onder grote belangstelling.

Bij de firma G van der Hoek wordt in de kantine gerepeteerd voor de toneelavond. En mogen we gebruik maken van de loods voor het opknappen van de erepoort en het opbouwen van de praalwagen wat 1 keer in de 5 jaar plaats vindt.  De jaarvergadering wordt tegenwoordig bij de fam. Velsink in de bovenzaal gehouden.

Inmiddels is er 70 jaar voorbij en is er nog volop leven in de Buurtvereniging.  We hopen dat dit nog lang zo door mag gaan!

 

Volkslied: (It's a long way to Tipparary)

Ja Opperduiters, dat zijn we allen En daarop zij we wij heel trots

Het is een buurtschap dat aan de dijk ligt Een dijk zo stevig als een rots

In OPPERDUIT daar wil ik wonen Want dat plekje is te gek

Nee ik zal jou echt nooit meer verlaten Lief klein plekje.....aan de Lek


© Buurtvereniging De Gulden Vrijheid / Disclaimer / Sitemap